Vücut Geliştirme Hareketleri

Vücut Geliştirme Hareketleri

Vücut Geliştirme Hareketleri - Karın (Mide), Bel ve Sırt Hareketleri (Abdominal, Oblique)

Sit-Up                                    (Yer Mekiği)

Roman Chair Sit-Up              (Sandalyede Sıkıştırma)

Incline Bench Sit-Up            (Eğik Sırada Sıkıştırma)

Inline Bench Leg Raise          (Eğik Sırada Çakı)

Hanging Leg Raise Knee-Up (Paralelde Çakı)

Crunch                                              (Sıkıştırma)

Cable Crunch                         (Makarada Sıkıştırma)

Dumbbell Side Bend             (Yana Eğilme)

Sealed Bar Twisted                (Yanlara Dönüş)

Bent Over Bar Twisting         (Eğilerek Yanlara Dönüş)

Reverse Sit-Up                       (Yatarak Bacak Karına Çekme)

Seated Knee-Up                    (Oturarak Bacak Karına Çekme)

Goodmorning Exercise          (Ayakla Öne Eğilip Doğrulma)

Hyper Extension                    (Sehpada Geri Kalkarak Bel Kasma)

Deadlift                                  (Yerden Kilo ile Doğrulma)

Hanging Side Leg Raise        (Barfikste Çakı)

Abdominal Crunch Machine (Makinede Mide Sıkıştırma)

Hip Raises                              (Yüksek Kalkış)

 

Vücut Geliştirme Hareketleri - Bacak Hareketleri (Leg – Front Of And Back Of Thighs)

Squat                          (Halter Sırtda Çöküş)

Hack Squat                 (Makinede Çöküş)

Leg Press                    (Makinede Ayak İtiş)

Leg Extension            (Makinede Ön Bacak)

Lying Leg Curl           (Makinede Arka Bacak)

Barbell Lunge             (Halterle öne Bacak Açma)

Walking Lunge           (Halter ile yürüyerek Bacak Açma)

Standing Leg Curl      (Makinede Ayakla Arka Bacak)

Lying Leg Curl             (Makinede Yatarak Arka Bacak)

Leg Adduction           (Makinede İç Bacak)

Leg Abduction           (Makinede Dış Bacak

Side to Side Lunge    (Halterle Yana Bacak Açma)

Gluteus Kick Back     (Makinede Bacak Geri İtiş)

Sitting Leg Press        (Makinede Oturarak Bacak İtiş)

Strech Squats             (Uzatıcı Bacak Çöküşü)

 

Vücut Geliştirme Hareketleri - Baldır Hareketleri (Calf- Calves)

Standing Calf Rise     (Ayakta Baldırla Yükseliş)

Sitting Calf Raise       (Oturarak Baldırla Yükseliş)

Dankey Calf Raise     (Eşek Kalfı)

Leg Press Calf Raise  (Bacak Makinesinde Baldır)

Tibialis Extension

 

Vücut Geliştirme Hareketleri - Koltukaltı Hareketleri (Latissimus Dorsi – Back) (Sırt – Kanat)

Bent Over Barbell Rowing                (Eğilerek Haller Kanat Çekiş)

One Arm Dumbbell Roving              (Tek Kol Dambıl Kanat Çekiş)

T – Bar Rowing                                  (T Makinesinde Kanat Çekiş)

Roving Machine                                (Oturarak Makinede Çekiş)

Wide Grip Chin                                 (Barfiks Geniş Çekiş. Ön – Arka)

Lat Pulldown                                       (Makinede Kanat Çekiş)

Reverse Close Grip Pulldown         (Makarada Kanat Dar Çekiş)

Reverse Wide Grip Pull Down       (  Makarada Ters Geniş Tutuş Çekiş)

One Arm Cable Rowing                    (Makarada Tek Kol Kanat Çekiş)

Close Grip Chin                                 (Kapalı Tutuş Barfiks)

Sitting Low Rowing Machine           (Makinede Oturarak Kanat Çekiş)

 

Vücut Geliştirme Hareketleri - Göğüs Hareketleri (Pectoralis Major – Chest)

Bench Press                            (Yatarak Halter Kaldırma)

Decline Bench Press              (Ters Eğik Sırada Halter Kaldırma)

Incline Bench Press                (Üst Eğik Sırada Halter Kaldırma)

Incline Bench Dumbbell Press (Üst Eğik Sırada.Dambıl Kaldırma)

Dumbbell Bench Press           (Yatarak Dambıl Kaldırma)

Dumbbell Flying                    (Yatarak Dambıl Açış)

Decline Bench Dumbbell Flaying (Ters Eğik Sırada Dambıl Açış)

Incline Bench Dumbbell Flaying (Üst Eğik Sırada Dambıl Açış)

Pec Dec Flying – Polaris         (Makinede Göğüs Açma)

Paralel Bar Dips                     (Paralelde Göğüs)

Cable Cross Over                   (Makarada Göğüs sıkıştırma)

Cross Bench Dumbbell Pullover  (Sırada Dambılla Göğüs Yukarı Çekiş)

Barbell Pullover                     (Sırada Halterle Göğüs yukarı çekiş)

Push – Up                               (Şnav – Yerde Kollarla İnip Kalkma)

Chest Press Machine              (Makinede Göğüs İtiş)

Incline Cable Flying               (Eğik Sırada Makara Üst Göğüs Açma)..

Seated Incline Cable Cross – Over    (Eğik Sırada Oturarak Makara Çapraz Çekiş)

 

Vücut Geliştirme Hareketleri - Omuz Hareketleri (Deltoid – Shoulders)

Standing Barbell Press – Military Press         (Ayakta Önden Halter Kaldırma)

Babell Press Behind Neck                             (Enseden Halter Kaldırma)

Standing Dubbell Press                                 (Ayakta Dambıllan Kaldırma)

Seated Dumbbell Press                                  (Oturarak Dambıllan Kaldırma)

Upright Rowing                                            (Halter Çeneye Çekiş)

Dumbbell Side Lateral Raises                       (Dambılla Yana Açış)

Barbell Front Raises                                       (Halter Düz Kol Öne Kaldırış)

Lying Side Lateral Raises

Incline Benc Dumbbell Side Lateral Raises ( Komando Açışı)

DumbelI & Barbell Shrug                             (Kilo Elde Omuz Çevirme)

One Arm Cable Side Lateral Raises               (Makarada Tek Kol Omuz Yana Açış)

Rear Deltoid Machine                                   (Makinede Omuz Geri İtiş)

Cable Lateral Raises                                      (Makarada Omuz Yanlara Açış)

Stiff Front Cable Raises                                (Yatarak Makarada Öne Kaldırma)

Cable Upright Rowing                                  (Yatarak Makarada Çene Altı Çekme)

Bent Over Cable Raises                                (Eğilerek Makarada Yanlara Açış)

Lying Cable Pulley                                        (Yatarak Makara Yanlara Açış)

 

Vücut Geliştirme Hareketleri - Arka Kol Hareketleri (Triceps)

Close Grip Bench Press                                 (Yatarak Halter Dar Tutuş Kaldırış)

Lying Barbell Triceps Extension                (Yatarak Halterde Triseps)

Triceps Paralel Bar Dips                                (Paralelde Triseps İniş Kalkış)

Standing Barbell Triceps Extension          (Ayakta Halterle Triseps)

One Ami Dumbell Triceps Extension        (Tek Kol Dambıl Triseps)

Seated  One  Dumbbell  Triceps  Extension (Oturarak Tek  Dambıl Triseps)

Triceps Push Down                            (Makarada Triseps Aşağı İtiş)

One Arm Pulley Push Down             (Makarada Tek Kol Triseps Aşağı İtiş)

Long Cable Triceps Extension           (Halatla Makara Triseps)

Dumbbell Triceps Rear Raises           (Eğilerek Triseps Dambıl Gen İtiş)

Triceps Bench Dips                            (Sırada Triseps İniş Kalkış)

Reverse Triceps Press Down             (Makarada Tek Kol Aşağı İtiş)

Lying One Arm Cable Extensions     (Yatarak Makarada Triseps)

Rope Extension

One Arm Cable Kick – Back             (Makarada Tek Kol Geri İtiş)

 

Vücut Geliştirme Hareketleri - Pazu Hareketleri (Biceps)

Standing Barbell Curl                                    (Ayakta Halterle Pazu)

Standing Dumbbell Curl                    (Ayakta Dambılla Pazu)

Barbell – Dambbcll Preacher Curl      (Halter – Dambılla Sehpada Pazu)

Seated Dumbbell Curl                       (Oturarak Dambılla Pazu)

Hammer Curl                                     (Dambıl İçe Dönük Pazu)

Incline Bench Dumbbell Curl            (Üst Eğik Sırada Dambıl Pazu)

Dumbbell Concentration Curl           (Tek Dambıl Bacak İçi Pazu)

Bent Over Dumbell Concentration Curl   (Eğilerek Tek Dambıl Pazu)

Close Grip Chins Curl                        (Barfiks Kapalı Tutuş Pazu)

Arm Curl Machine                             (Makinede Pazu)

Double Cable Curls                           (Çift Makara Pazu Çekişi)

Cable Curls                                       (Makarada Pazu)

Lying Cable Curls                            (Yatarak Makarada Pazu)

Scaled Cable Curl                            (Sehpaya Dayanarak Makarada Tek Kol Pazu)

 

Vücut Geliştirme Hareketleri - Ön Kol – Bilek ve Parmak Hareketleri (Forearms –Wrist-Finger)

 Barbell Wrist Curl                  (Halterle Ön Kol ve Bilek)

Barbell Reverse Wrist Curl    (Halterle Ters Tutuş Ön Kol ve Bilek)

Dumbell Wrist Curl                (Dambılla Ön Kol ve Bilek)

Standing Barbell Reverse Curl (Ayakta Halterle Üst Tutuş Ön Kol)

 

Vücut Geliştirme Hareketleri - Boyun Hareketleri (Neck)

 Neck Raise With Weight       (Kilo ile Boyun Geri Kaldırış)

Reverse Neck Raises               (Kilo İle Boyun öne Kaldırış)

Lying Neck Side Raises          (Kilo ile Boyun Yana Kaldırış)

 

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.